ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ  ΣΤΑ ΕΜΒΡΥΑ

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι μια κατηγορία καρδιολογικών παθήσεων , τις οποίες ένας άνθρωπος  φέρει από την γέννησή του. Στην πραγματικότητα όμως, σχεδόν όλες έχουν ξεκινήσει ήδη από την εμβρυική μας ζωή. H τεχνολογική τελειοποίηση των μηχανημάτων υπερήχων μας έδωσε τη δυνατότητα τα τελευταία  χρόνια να μπορούμε να ερευνούμε τις ανατομικές ή και λειτουργικές ανωμαλίες στην καρδιά του εμβρύου από τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης.

ΣΕ  ΠΟΙΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Επειδή για την εξέταση αυτή απαιτούνται απαραίτητα εξειδικευμένος μηχανισμός υπερήχων και γιατρός  με εξειδικευμένες γνώσεις, έχουν καθοριστεί κριτήρια με βάση τα οποία μια εγκυμοσύνη καθορίζεται σαν εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου για ύπαρξη καρδιοπάθειας στο έμβρυο και τα οποία καθορίζουν και την ένδειξη για να γίνει λεπτομερής καρδιολογική εξέταση. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Υποψία για ύπαρξη καρδιακής ανωμαλίας στις συνήθεις εξετάσεις με υπερήχους στην εγκυμοσύνη. Ετσι για παράδειγμα, η ανίχνευση αυξημένης αυχενικής διαφάνειας ή ύποπτα ευρήματα τόσο κατά τον Α επιπέδου όσο και Β επιπέδου υπέρηχο, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις.
  • Υπαρξη ιστορικού Συγγενούς Καρδιοπάθειας σε πρώτου βαθμού συγγενή (μητέρα, αδέλφια)
  • Παθήσεις στην μητέρα που πιθανό να επηρεάσουν το έμβρυο ( σακχαρώδης διαβήτης, αυτοάνοσα νοσήματα κτλ)
  • Ανίχνευση άλλων ανωμαλιών στο έμβρυο όπως νεφρικών, σκελετικών κλπ
  • Λήψη από την μητέρα φαρμάκων ή άλλων τερατογόνων ουσιών όπως λίθιο, αλκοόλ κτλ
  • Ανίχνευση αρρυθμιών στην καρδιά του εμβρύου (βραδυαρρυθμίας ή ταχυαρρυθμίας)
  • Υπαρξη χρωμοσωματικών ανωμαλιών στο έμβρυο

 

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

 

Η εξέταση πραγματοποιείται συνήθως  μεταξύ 19ης και 22ης εβδομάδας όταν η διάπλαση της καρδιάς του εμβρύου έχει προχωρήσει σε βαθμό που τα ευρήματα είναι αξιόπιστα. Σε κάποιες περιπτώσεις κυήσεων πολύ υψηλού κινδύνου, μπορεί να γίνει και μεταξύ 11ης και 15ης εβδομάδας με την χρήση διακολπικής κεφαλής υπερήχων, αλλά περιορίζεται στην ανίχνευση πολύ λίγων και συγκεκριμένων ανωμαλιών. Επίσης η εξέταση μπορεί να γίνει και σε εβδομάδες μετά την 22η για στενή παρακολούθηση ανωμαλιών πριν τον τοκετό. Στην μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών η εξέταση είναι πολύ αξιόπιστη και η δυνατότητα ανίχνευσης των σοβαρών ανωμαλιών είναι πολύ υψηλή

 

ΠΟΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ  ΖΕΥΓΑΡΙ

 

Η προγεννητική εξέταση μπορεί να βοηθήσει στους εξείς τομείς:

  1. Tα ζευγάρια στα οποία προηγήθηκε εγκυμοσύνη με σοβαρή καρδιοπάθεια στο παιδί τους διακατέχονται από μεγάλο άγχος για την πιθανότητα να συμβεί το ίδιο και σε επόμενη εγκυμοσύνη. Η προγεννητική εξέταση μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καθησυχάσει τις ανησυχίες αυτές από τα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης.
  2. Εάν ανιχνευθεί πολύ σοβαρή καρδιαγγειακή ανωμαλία συνοδευόμενη μάλιστα και από σύνδρομα (π.χ Down), είναι πιθανό το ζευγάρι να προχωρήσει εγκαίρως σε διακοπή της κύησης
  3. Αν ανιχνευθεί κάποια ανωμαλία και αποφασιστεί η συνέχιση της εγκυμοσύνης ,τότε προσφέρεται η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα οργανωμένα και γρήγορα μόλις γεννηθεί το παιδί

Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο υπέρηχος της καρδιάς του εμβρύου  είναι     μια   εξέταση εντελώς ανώδυνη  και εντελώς ακίνδυνη για τη μητέρα και το έμβρυο όσες φορές και να επαναληφθεί.